Активный чат
Сергей Максименко
26
18 мая 2018, 10:00

Сергей Максименко

Директор Института психологии имени Г.С. Костюка, профессор, академик Национальной академии педагогических наук, почетный президент Украи
Вопросы
вопрос:
root
root
За вашими спостереженнями, наскільки часто зараз в Україні сім’ї розпадаються через війну, через розбіжність у політичних поглядах, грубо кажучи, не зійшлися позиціями про те, чий Крим?
ответ:
Сергей Максименко
Сергей Максименко
Вельмишановні друзі, читачі. Перед тим, як приступити до відповідей на запитання, я хотів би тезово висвітлити проблему психології особистості та діяльності, не зважаючи ні на які вікові категорії читачів. Особистість, як правило, визначають як свідомого індивіда, який займає певне місце в суспільстві і виконує ту чи іншу соціальну роль чи функцію. Є теза, що індивідуальністю народжуються, а особистістю стають. Культур багато, а культурних людей, на жаль, мало. Тож у мене є своє визначення особистості. Особистість - це форма існування психіки як цілісності, здатної до саморозвитку, свідомої предметної діяльності, самовизначення і саморегуляції та має свій унікальний і неповторний світ. Це, власне, наші переживання, страхи, думки, біль, смуток і радість. З таких позицій можна говорити про всі запитання, які сьогодні в нас є. Існує і другий вектор, де реалізовується особистість - діяльність. Діяльність як суспільно-історична форма буття людини, яка полягає в зміні навколишнього світу та самого себе. Всі види діяльності, які існують у природі та суспільстві, мають на 80% психологічну складову. Якщо говорити відверто, то і структура особистості, і структура діяльності настільки взаємопов"язані, то діяльність виступає як певний водороділ, на якому здійснюється особистість. Можна виділити провідні типи діяльності, починаючи від народження. Від року до восьми - це сенсорно-перцептивна діяльність, потім - предметно-маніпулятивна, потім - гра, потім - сюжетно-рольова гра, потім - учбова діяльність, потім - спілкування як форма взаємодії, потім - учбово-професійна діяльність, наукова діяльність, продуктивна діяльність різних напрямків, творча діяльність. Це, власне, це ті види діяльності, на яких реалізовується особистість, яка реалізує себе в цій діяльності. Особистість і діяльність проявляються в усіх сферах буття. Це і освіта, і армія, і охорона здоров"я, і медична галузь, і правоохоронні органи. Тому, виходячи з об"єктивних реалій, я хотів би перейти до відповіді на запитання.

Зараз, як і завжди, сім"ї розпадаються і через війну, і через політичні погляди, і через неспівпадіння індивідуально-типологічних особливостей ("не зійшлися характерами", а в характері висвітлюється весь внутрішній світ особистості). Це властивість, яка полягає у ставленні людини до інших у процесі діяльності і поведінки. А особливо - в сімейному житті. Тому є люди, які відчувають себе погано, коли іншому добре, а є люди від природи черстві і грубі, і злі. Доброта, духовність, виваженість завжди зустрічаються з протилежністю, з нерозумінням, небажанням розуміти. У цьому суть проблеми. А взагалі, у сімейному житті хто кому перший вискочить на спину, хто може першим подавити іншого своєю авторитарністю, нерозумною зайвою дратівливістю. Дві-три поступки з боку одного в сімейній парі є початком внутрішньо особистісного конфлікту, який зрештою, зважаючи на ті чи інші обставини та індивідуально-типологічні особливості, призводить до розриву стосунків.
вопрос:
root
root
Ваше мнение: действительно украинцы Востока и Запада настолько различны, что можно говорить о двух разных народах и, как допускают некоторые, о необходимости разделения страны? Либо разговоры о различиях - результат политических игр и борьбы за избирателя?
ответ:
Сергей Максименко
Сергей Максименко
Що стосується відмінності українців Сходу і Заходу - зрозуміла одна річ, що оточення та соціальна ситуація розвитку Сходу і Заходу - різні. Різні за своїм етносом, і за своїми природними географічними ознаками, за своїм укладом життя. Тому можна говорити про різницю і в поглядах, в спрямованості, наскільки потребносно-мотиваційна сфера дає можливість, рух, інтенцію людині до самореалізації. Схід природно був заселений пізніше, і в нього є специфіка існування, яка продуктивна, хороша, але вона інша. Наявність великих фабрик, заводів, шахт створювала і створює враження і дійсність, що це елітний робітничий клас. Тому така різниця. А самі особистості мають більше спільного, ніж відмінного. Це і особливості інтелекту, і особливості характеру, а також вибір і побудова стосунків. Що стосується мовленневої діяльності, розмовної мови, то тут є деякі розбіжності. Але вони, мені здається, нагнітаються в політичних колах.
вопрос:
root
root
Чи не могли б ви пояснити, звідки беруться соціопати? Чи є це наслідком якихось дитячих психологічних травм або чогось іншого? І як взагалі у житті з такою людиною можна вибудовувати стосунки? дякую
ответ:
Сергей Максименко
Сергей Максименко
Як правило, можна звернутися до індивідуальних і типологічних особливостей дитинства та тих усвідомлених та неусвідомлених інстинктів, які породжують дратівливість, втрату інтересу до ігрової діяльності, якщо це молодший шкільний вік. І перехід до підліткового віку породжує парадоксальні зміни чисто особистісного гатунку. Звідки береться соціопатія? У підлітковому віці спілкування домінує у діяльності підлітків, а поява суто фізиологічного аспекту почуття дорослості обумовлює "підліткову пустелю". Цей вік називають "кризовим", важким, перехідним. Це криза інтересів, потреб і мотивів. Почуття дорослості полягає в тому, що підліток здатен відтворювати собі подібних, а залишається учнем у школі і дитиною в сім"ї, і це створює специфічну роздвоєність особистості, коли "разум виступає господином чувств". ЦІ зміни в підлітковому віці і їх криза полягають і в тому, що зникають сформовані інтереси, і виникає гостра суперечливість між своїм теперішнім станом, і криза оголює таємні і зазвичай глибоко приховані процеси, що засвідчують потребносно-мотиваційну сферу підлітка. На наше глибоке переконання, джерелом і рушійною силою розвитку особистості виступає нужда, на якій проростають предметні потреби. Нужда - це інформаційно-енергетична властивість людини, джерело і рушійна сила розвитку особистості. Таке роздвоєння особистості полягає в усвідомленні інстинктів, що гармонійним її розвитком, і неусвідомлювані інстинкти, які створюють дисгармонію і призводять до різних дивіацій і ризних соціопатій.
вопрос:
root
root
Як відомо у світі щорічно вираховують індекс щастя країн, і цього року Україна опинилася аж на 138 місці, десь там, поруч із африканськими країнами, Сирією та Афганістаном, але цей показник визначається з огляду на соціально-економічні умови життя. А якщо судити з психологічної точки зору, то на вашу думку, наскільки щасливими є українці? Нам часто дорікають, що ми любимо скиглити та жалітися на життя, що чимала частина нашої культури побудована на плачах – наскільки справедливо дорікають, і чи є у українців підстави плакати та скиглити?
ответ:
Сергей Максименко
Сергей Максименко
Ясна річ, що ми опинилися на 138 місці у списку країн. Цей індекс вираховується на базі соціально-економічних умов життя. А якщо судити з психологічної точки зори, то в усяких моментах буття є і своя красота. Що таке щастя? Щоб бути щасливим потрібно мати злагоду з самим собою, злагоду з близькими, фізичне здоров"я та розум. Як правило, треба виходити з такого розуміння красоти життя. Дорікання, скарги і т.д. не дуже притаманні українцям. Українці - вольові, у них веселий характер. Взагалі, українці - доброзичливі люди. Тому психологічно можна вважати, що наявність цих чотирьох складових і буде сприяти тому, що наша країна перейде з сотих місць у 50-ті.
вопрос:
root
root
В Україні часто говорять про «особливу ментальність» жителів Донбасу. Чи справді це так? Чим відмінні мешканці цього регіону від інших? І які саме це відмінності?
ответ:
Сергей Максименко
Сергей Максименко
Думаю, що немає разючих відмінностей у ментальності жителів Донбасу. Але є, як я говорив, спрямованість особистості, яка засвідчує їх певну перевагу перед Заходом через участь продуктивних силах суспільства та наявність відповідного економічного статусу. Оце і всі відмінності.
вопрос:
root
root
Сергей Дмитриевич, добрый день. Я у Вас защищалась. Хочу высказать вам слова благодарности за профессионализм и любовь к психологии. У меня такой вопрос - Вы много лет в профессии, расскажите о самых важных и значимых достижениях института психологии на ваш взгляд?
ответ:
Сергей Максименко
Сергей Максименко
Я працюю в інституті давно на посаді заступника директора, а з 1997 року - на посаді директора. За цей час ми відкрили оригінальні лабораторії, оригінальні спеціальності (організаційна і економічна психологія, медична психологія, яка зараз найбільш затребувана). В інституті функціонують дві докторські спецради, наявні шість спеціальностей. Важливим є відкриття кризового центру медико-психологічної допомоги населенню. Ми працюємо як волонтери з учасниками АТО, їх сім"ями і дітьми. Наявність інституту в Національній академії педагогічних наук України зобов"язує нас виконувати основні завдання, моніторинг психологічного стану дітей у прифронтовій зоні. У нас створене відділення реабілітації спільно з Інститутом проблем медицини Академії медичних наук України. Спільно працюють медики, психології, використовується сучасна апаратура, застосовуються сучасні методи діагностики і узалежненої поведінки учасників АТО. Досягнень у нас багато, вони значимі. Але я ххотів би звернути увагу тільки на те, що ми забезпечуємо координацію зусиль психологічної служби ООС та науково-методичний супровід і підготовку керівного складу. Ми вийшли з пропозицією організувати міжвідомчу координаційну раду державних психологічних служб України. Інститутом психології підготовлений проект закону про психологічний захист і психологічну допомогу населенню. Це великий здобуток, оскільки немає в законах саме про психологічну діяльність та захист, та особливо - психологічну реабілітацію учасників АТО.
вопрос:
y.sirenko
y.sirenko
За минувший год в вашу строну звучали обвинения в получении взятки, вам приписывали дворцы и парк дорогих машин? Почему вас пытаются оклеветать? Как думаете, кто за этим стоит и с какой целью действует?
ответ:
Сергей Максименко
Сергей Максименко
Звинувачення на мою адресу є несправедливими. Вони виникли через упередженість окремих людей, які своєю заздрістю роблять наклеп, який не вписується у жодні рамки. По-перше, у мене немає дачі - є тільки квартира. Я живу тільки на зарплату і ті винагороди, які отримую як академік та фахівець, який задіяний у науково-педагогічній діяльності. Корінь зла, скоріше за все, полягає в тому, що Інститут психології знаходиться в центрі міста, має хорошу територію і історичну будівлю, на яку поклали око деякі представники, які займаються нерухомістю. Крім того, наш інститут не здає ні в оренду, ні обмінює свої приміщення, а це викликає певну роздратованість та невдоволення певних людей. А також дратує та викликає заздрість посада. Ще слід зазначити, що посада декана медико-психологічного факультету та завідувача кафедрою загальної медичної психології в Національному медичному університеті теж викликає суперечливе неоднозначне ставлення до мене як до особистості та успішного фахівця.
вопрос:
root
root
Вы, как известный психолог, автор множества книг, ученый – чувствуете поддержку государства? Или наоборот?
ответ:
Сергей Максименко
Сергей Максименко
Це питання настільки складне, що мені важко відповісти однозначно. Я поцінований і маю нагороди - я кавалер Ордену "За заслуги", грамоти ВРУ та Кабінету міністрів. Я академік трьох зарубіжних академій, проте в тяжкі хвилини я не зовсім відчував повну підтримку з боку держави. Хоча громадськість і міжнародне співтовариство мене дуже підтримали в питанні про так звані хабарі. У відповідні інстанції були надіслані листи підтримки, в тому числі від президента Світового союзу вчених за мир пана Хегеліна на адресу президента нашої держави.
вопрос:
root
root
Какое будущее может ждать народ и государство, если его молодежь воспитывается на тех фильмах и музыке, примитивных передачах, которые заполнили сегодняшний телеэфир, компьютерных играх, поражающих своей жестокостью и т.д. (сами видите, какую именно "духовную пищу" безмерно потребляют наши дети)??? Что Вы думаете об этом, и какой выход???
ответ:
Сергей Максименко
Сергей Максименко
Наша молодь є хорошою і нормальною зміною, яка буде достойно втілювати в життя ідеї соціальної справедливості, мудрості і чесності. Так, є речі, які не зовсім імпонують, і у фільмах, і у мультфільмах, та й на телебаченні часто-густо трапляються відверті речі, які не сприяють формуванню основних світоглядних уявлень молоді про світ.
вопрос:
root
root
Скажите, согласны ли Вы со словами о том, что каждый народ имеет именно ту власть и правителя, котoрого действительно заслуживает?
ответ:
Сергей Максименко
Сергей Максименко
Так.
вопрос:
root
root
Вы считаете, Путин психически здоров?
ответ:
Сергей Максименко
Сергей Максименко
Це питання дуже делікатне. І я не хотів би коментувати особистісний стиль поведінки й діяльності керівника великої держави, та ще й стосовно його станів. Ясна річ, є певна повторюваність поведінкових реакцій і діяльності, що може трактуватися по-різному.
вопрос:
root
root
За Вашими спостереженнями, як психолога, як нинішня війна впливає на дітей? Які страхи або психологічні травми з'являються у дітей та підлітків, яким довелося бачити війну на власні очі? Чи багато часу йде на реабілітацію після пережитого, чи війна вже "не відпускає" остаточно? Дякую за відповідь.
ответ:
Сергей Максименко
Сергей Максименко
Так. Діти, як і особистість, нагадують мені крилату ракету, яка імітує поверхню землі. Так і формується психіка дитини та її діяльність. Це проявляється у спеціфіці та психології ігор, як стосуються тільки військових дій, а це, ясна річ, і психологічні травми, і стійкі переживання, які можуть призводити і до невротичних розладів, і до певних соматичних захворювань .
вопрос:
root
root
Как вы оцениваете нынешнюю медицинскую реформу? Согласны ли с теми, кто высказывается о ней весьма радикально, как о геноциде украинцев?
ответ:
Сергей Максименко
Сергей Максименко
Не вдаючись глибоко в суть медичної реформи, її порівнювати з геноцидом українців. Проте вона потребує радикальних змін у розумінні труднощів, які постають перед простою українською людиною.
вопрос:
root
root
Сергію Дмитровичу, чим, із психологічної точки зору, можна пояснити той факт, що російському народу потрібен цар, диктатор, "собіратєль зємель"?
ответ:
Сергей Максименко
Сергей Максименко
З психологічної точки зору, відбувається те, що на російський народ йде величезний вплив від ЗМІ, від керівних місцевих і центральних органів влади - відбувається маніпуляція народом, розмивається культурне ядро нації, що призводить до породження кумирів - царів та інших "собіратєлєй зємєль".
вопрос:
root
root
Добридень. Поділіться, будь ласка, вашою думкою та оцінкою: наскільки повноцінну особистість виховує нинішня школа? Які б підходи ви б змінили у школі (і в тому, що стосується навчального процесу, і в тому, що стосується стосунків із однолітками та дорослими/вчителями)?
ответ:
Сергей Максименко
Сергей Максименко
Школа прагне виховати особистість такою, як вона має бути - повноцінну, продуктивну, цілісну. Проте не скрізь і не одразу вдаються ті реформи, які проводяться зараз. У мене є велика надія, що і закон про вищу освіту, і закон про початкову освіту вносять суттєві і правильні рішення, які стосуються навчального процесу. Я вважаю це психологічно виправданим. Проте є різні недоліки, які ситуативно з"являються, і вони своєчасно можуть бути усунені.
вопрос:
root
root
Довольно часто в СМИ появляется информация о том, что тот или иной боец АТО свел счеты с жизнью. Военный прокурор Матиос говорил, что происходит два-три самоубийства в неделю, и это только в зоне АТО. На ваш взгляд, что толкает украинских военных на такой радикальный шаг? Будет ли, по вашем оценкам, сохраняться тенденция по увеличению количества самоубийств среди наших военных? И что должно быть сделано, чтобы этого избежать?
ответ:
Сергей Максименко
Сергей Максименко
Таке явище є, і його масштаби, на жаль, збільшуються. Якщо раніше за тиждень було 2-3 самогубства, то тепер доходить до чотирьох. Що штовхає українських військових на це? Комбатанти, які повертаються з зони АТО, приходять у середовище, з якого вийшли, але їм здається, що воно для них чуже. Це загострене почуття справедливості, це підвищена потреба в співчутті, толерантності по відношенню до цих людей, бо вони ризикували своїм життями, ясна річ, вони перетнули якусь межу, бо вони захищали свою землю і стріляли у ворога. Це викликає надзвичайно потужний стрес. А в результаті його придушення в інших умовах він оживає, цей стрес не дає спокійно спати бійцю - він просинається, махає руками, йому сняться різні жахи. Сім"я, оточення не зовсім знаходимо шляхи до розуму і серця бійця. Та він і не хоче звертатися за допомогою. Він вважає, що і так все зрозуміло і ясно, а це не так. Я надіюся, що кількість самогубств не буде зростати, але те, що вони будуть - це факт. Як свідчить зарубіжний досвід, вони існували, існують і, на жаль, будуть існувати.
вопрос:
root
root
Пане Сергію, дивлячись на поведінку наших народних обранців на ефірах та у стінах Верховної Ради, скажіть, у вас не виникає сумнівів у їхньому психічному здоров*ї? :) Є такі (розумію, що не назвете з етичних міркувань жодних прізвищ), яким би ви точно порадили звернутися до фахівців?:) І що видає в них неадекватність?
ответ:
Сергей Максименко
Сергей Максименко
З етичних міркувань, я б сказав так, що поведінка і реакції народних обранців часто викликають подив, смуток, незадоволення. І така картина точно викликає доброзичливості людей. Хоча така поведінка є ситуативною.
вопрос:
root
root
По количеству разводов Украина занимает третье место в Европе. Как вы считаете, почему так? Что чаще всего в нашей стране заставляет семейные пары разводиться, какие причины? Является ли такой показатель поводом для беспокойства в масштабах страны? Вот как бы лично вы охарактеризовали процент в Украине тех семейных пар, чей брак заканчивается разводом?
ответ:
Сергей Максименко
Сергей Максименко
Кажучи простими словами, в українців не вистачає терпіння для вирішення конфліктних ситуацій у сімейному побуті. І це призводить до розлучень, які породжені і соціально-економічними проблемами, некомфортними умовами життями, здорожчанням комунальних послуг.
вопрос:
root
root
В чем проявляется посттравматический синдром у людей, которые жили или воевали в зоне АТО? И в будущем, после окончания войны, какие проблемы могут ожидать украинское общество, если таких людей с психикой, искалеченной войной, будет так же много, как сейчас?
ответ:
Сергей Максименко
Сергей Максименко
Зростання ролі психологічних чинників у сучасних війнах та локальних конфліктах, службово-бойовій діяльності правоохоронних підрозділів засвідчує необхідність психологічного супроводу людей, які задіяні в цих сферах. Існують різні підходи до вирішення цієї проблеми в процесуальному аспекті. Це психологічний відбір учасників АТО, супровід та психологічне відновлення особового складу та психологічної підтримки членів їх сімей. Особливість бойової обстановки для кожного бійця без винятку полягає в появі негативних психічних станів, які виникають внаслідок впливу бойових умов на психіку. Вони характеризують домінуванням гострих або хронічних негативних емоційних переживань (тривоги, шоку, страху, депресії, дратівливості, агресії, дискомфорту). У відповідь на бойовий стрес у бійця виникає стан тривоги і сум"яття, що є автоматичною підготовкою організму людини до наступної активної дії - атакуючої або захисної. Реакція на бойовий стрес є стійкою, і вона зберігається у людини й після того, як вона повернулася в мирне життя. Можна виділити три типи станів у бійців, які повернулися з АТО: психологічний посттравматичний стрес, реакція; невротичні стані, гострі затяжні невротичні розлади; реактивні психози різних видів. Слід відзначити, що, якщо боєць не пройшов психологічну реабілітацію впродовж трьох-шести тижнів (через відмову чи з інших причин), то це призводить до глибоких стійких депресій та самогубства. Тому своєчасне звернення за допомогою рідних і близьких може сприяти поліпшенню стану здоров"я бійця.
При наявності розгалуженої системи психологічної реабілітації, як вона планується, можна сподіватися, що цей процес буде найменш болісним. Проте випадки, пов"язані з самогубством, будуть повторюватися постійно, оскільки психіка трохи надломлена у тих людей, вони потребують доброзичливого твердого і позитивного ставлення.
вопрос:
y.sirenko
y.sirenko
Неодноразово читав,що українці за своїм психотипом належать до інтровертів,а росіяни -- навпаки,екстраверти. На вашу думку,хто тоді з них є успішнішим,маючи такі психотипи.Особисто мені екстраверти мало імпонують,не зважаючи на їхню національність чи/або конфесію.
ответ:
Сергей Максименко
Сергей Максименко
Стосовно психотипу я не можу приписувати нації - чи українській, чи російській - екстравертованість чи інтровертованість. Це лежить в основи архетипу - стійкого генетично успадкованого особистістю. Якщо говорити про типологію, то навіть темпераменти характеризуються екстравертованістю чи інтравертованість. Повільні флегматичні - це інтроверти. Холерики - це, як правило, екстраверти. Але вони всі по своєму розумовому, інтелектуальному рівню - різні. Але ці особливості не впливають на якість розуму.
вопрос:
y.sirenko
y.sirenko
Знаю, что банальный вопрос, но все же! Как бороться со стрессом? Что вы советуете людям, которые обращаются к Вам за помощью?
ответ:
Сергей Максименко
Сергей Максименко
Ми радимо пройти обстеження, діагностику. Є методики, які дають можливість визначити схильність до самогубства, або які визначають рівень самооцінки, шкалу депресії, специфіку посттравматичного стресового розладу. Ці методики дають можливість намітити процедуру психотерапевтичного впливу на стан людини.
вопрос:
y.sirenko
y.sirenko
Реабилитация воинов АТО проходит по методикам, которые были еще при мировых войнах, или сейчас есть уже новые другие механизмы? Какие наиболее действенные?
ответ:
Сергей Максименко
Сергей Максименко
Реабілітація воїнів АТО проходить і за старими, і за новітніми методиками. Ці методики ґрунтуються на давніх традиціях слов"янських народів, тибетської медицині, а також в них використана українська етнічна долаюча поведінка, тілесно-орієнтовані методи, методи керованої психологічної саморегуляції і т.д.
вопрос:
y.sirenko
y.sirenko
Почему в Украине не работает такая схема как в Америке: душевные проблемы решаем с психологом? У нас ведь в основном все проблемы (особенно женщины) рассказывают подругам, коллегам по работе и это ведь ужас. Как вы считаете? Как достичь культуры хождения к психологу?
ответ:
Сергей Максименко
Сергей Максименко
В Україні створюється Асоціація психологів державних психологічних служб, яка має на меті впровадити американську схему існування психологічної допомоги і реабілітації населення.
вопрос:
y.sirenko
y.sirenko
В чем самая большая сложность работы психолога? Государство помогает развитию психологии, или же, как всегда мы умеем только рушить?
ответ:
Сергей Максименко
Сергей Максименко
Найбільша складність роботи психолога - це умови проведення психологічної реабілітації, які зведені до санаторно-курортних закладів. На сьогодні лише 128 бійців АТО пройшли повну реабілітацію.
вопрос:
root
root
С какими проблемами наиболее часто обращаются к психологам украинцы? Кто эти люди – это богачи, или среди них есть и средний класс? А, и еще, женщины или мужчины чаще обращаются за помощью?
ответ:
Сергей Максименко
Сергей Максименко
До психологів звертається і багаті, і середній клас. Сказати, хто звертається частіше, жінки або чоловіки - важко, 50/50.
вопрос:
root
root
Оцінюючи ситуацію яка зараз в нашій країні, що Ви можете сказати про психологічне здоров’я суспільства загалом? Яка справжня реакція людей на події, саме з точки зору психології?
ответ:
Сергей Максименко
Сергей Максименко
Я вважаю, що українське суспільство має пройти психологічний лікбез, психологічну просвіту, щоб стати здоровшим

Последние новости

Реклама
Реклама
Реклама
Мы используем cookies
Принять