Сергей Максименко

Директор Института психологии имени Г.С. Костюка, профессор, почетный президент Украинской ассоциации врачей-психологов
18 мая 10:00

   

Читать ответы
 • За вашими спостереженнями, наскільки часто зараз в Україні сім’ї розпадаються через війну, через розбіжність у політичних поглядах, грубо кажучи, не зійшлися позиціями про те, чий Крим?
  Вельмишановні друзі, читачі. Перед тим, як приступити до відповідей на запитання, я хотів би тезово висвітлити проблему психології особистості та діяльності, не зважаючи ні на які вікові категорії читачів. Особистість, як правило, визначають як свідомого індивіда, який займає певне місце в суспільстві і виконує ту чи іншу соціальну роль чи функцію. Є теза, що індивідуальністю народжуються, а особистістю стають. Культур багато, а культурних людей, на жаль, мало. Тож у мене є своє визначення особистості. Особистість - це форма існування психіки як цілісності, здатної до саморозвитку, свідомої предметної діяльності, самовизначення і саморегуляції та має свій унікальний і неповторний світ. Це, власне, наші переживання, страхи, думки, біль, смуток і радість. З таких позицій можна говорити про всі запитання, які сьогодні в нас є. Існує і другий вектор, де реалізовується особистість - діяльність. Діяльність як суспільно-історична форма буття людини, яка полягає в зміні навколишнього світу та самого себе. Всі види діяльності, які існують у природі та суспільстві, мають на 80% психологічну складову. Якщо говорити відверто, то і структура особистості, і структура діяльності настільки взаємопов"язані, то діяльність виступає як певний водороділ, на якому здійснюється особистість. Можна виділити провідні типи діяльності, починаючи від народження. Від року до восьми - це сенсорно-перцептивна діяльність, потім - предметно-маніпулятивна, потім - гра, потім - сюжетно-рольова гра, потім - учбова діяльність, потім - спілкування як форма взаємодії, потім - учбово-професійна діяльність, наукова діяльність, продуктивна діяльність різних напрямків, творча діяльність. Це, власне, це ті види діяльності, на яких реалізовується особистість, яка реалізує себе в цій діяльності. Особистість і діяльність проявляються в усіх сферах буття. Це і освіта, і армія, і охорона здоров"я, і медична галузь, і правоохоронні органи. Тому, виходячи з об"єктивних реалій, я хотів би перейти до відповіді на запитання. Зараз, як і завжди, сім"ї розпадаються і через війну, і через політичні погляди, і через неспівпадіння індивідуально-типологічних особливостей ("не зійшлися характерами", а в характері висвітлюється весь внутрішній світ особистості). Це властивість, яка полягає у ставленні людини до інших у процесі діяльності і поведінки. А особливо - в сімейному житті. Тому є люди, які відчувають себе погано, коли іншому добре, а є люди від природи черстві і грубі, і злі. Доброта, духовність, виваженість завжди зустрічаються з протилежністю, з нерозумінням, небажанням розуміти. У цьому суть проблеми. А взагалі, у сімейному житті хто кому перший вискочить на спину, хто може першим подавити іншого своєю авторитарністю, нерозумною зайвою дратівливістю. Дві-три поступки з боку одного в сімейній парі є початком внутрішньо особистісного конфлікту, який зрештою, зважаючи на ті чи інші обставини та індивідуально-типологічні особливості, призводить до розриву стосунків.
 • Ваше мнение: действительно украинцы Востока и Запада настолько различны, что можно говорить о двух разных народах и, как допускают некоторые, о необходимости разделения страны? Либо разговоры о различиях - результат политических игр и борьбы за избирателя?
  Що стосується відмінності українців Сходу і Заходу - зрозуміла одна річ, що оточення та соціальна ситуація розвитку Сходу і Заходу - різні. Різні за своїм етносом, і за своїми природними географічними ознаками, за своїм укладом життя. Тому можна говорити про різницю і в поглядах, в спрямованості, наскільки потребносно-мотиваційна сфера дає можливість, рух, інтенцію людині до самореалізації. Схід природно був заселений пізніше, і в нього є специфіка існування, яка продуктивна, хороша, але вона інша. Наявність великих фабрик, заводів, шахт створювала і створює враження і дійсність, що це елітний робітничий клас. Тому така різниця. А самі особистості мають більше спільного, ніж відмінного. Це і особливості інтелекту, і особливості характеру, а також вибір і побудова стосунків. Що стосується мовленневої діяльності, розмовної мови, то тут є деякі розбіжності. Але вони, мені здається, нагнітаються в політичних колах.
 • Чи не могли б ви пояснити, звідки беруться соціопати? Чи є це наслідком якихось дитячих психологічних травм або чогось іншого? І як взагалі у житті з такою людиною можна вибудовувати стосунки? дякую
  Як правило, можна звернутися до індивідуальних і типологічних особливостей дитинства та тих усвідомлених та неусвідомлених інстинктів, які породжують дратівливість, втрату інтересу до ігрової діяльності, якщо це молодший шкільний вік. І перехід до підліткового віку породжує парадоксальні зміни чисто особистісного гатунку. Звідки береться соціопатія? У підлітковому віці спілкування домінує у діяльності підлітків, а поява суто фізиологічного аспекту почуття дорослості обумовлює "підліткову пустелю". Цей вік називають "кризовим", важким, перехідним. Це криза інтересів, потреб і мотивів. Почуття дорослості полягає в тому, що підліток здатен відтворювати собі подібних, а залишається учнем у школі і дитиною в сім"ї, і це створює специфічну роздвоєність особистості, коли "разум виступає господином чувств". ЦІ зміни в підлітковому віці і їх криза полягають і в тому, що зникають сформовані інтереси, і виникає гостра суперечливість між своїм теперішнім станом, і криза оголює таємні і зазвичай глибоко приховані процеси, що засвідчують потребносно-мотиваційну сферу підлітка. На наше глибоке переконання, джерелом і рушійною силою розвитку особистості виступає нужда, на якій проростають предметні потреби. Нужда - це інформаційно-енергетична властивість людини, джерело і рушійна сила розвитку особистості. Таке роздвоєння особистості полягає в усвідомленні інстинктів, що гармонійним її розвитком, і неусвідомлювані інстинкти, які створюють дисгармонію і призводять до різних дивіацій і ризних соціопатій.
 • Як відомо у світі щорічно вираховують індекс щастя країн, і цього року Україна опинилася аж на 138 місці, десь там, поруч із африканськими країнами, Сирією та Афганістаном, але цей показник визначається з огляду на соціально-економічні умови життя. А якщо судити з психологічної точки зору, то на вашу думку, наскільки щасливими є українці? Нам часто дорікають, що ми любимо скиглити та жалітися на життя, що чимала частина нашої культури побудована на плачах – наскільки справедливо дорікають, і чи є у українців підстави плакати та скиглити?
  Ясна річ, що ми опинилися на 138 місці у списку країн. Цей індекс вираховується на базі соціально-економічних умов життя. А якщо судити з психологічної точки зори, то в усяких моментах буття є і своя красота. Що таке щастя? Щоб бути щасливим потрібно мати злагоду з самим собою, злагоду з близькими, фізичне здоров"я та розум. Як правило, треба виходити з такого розуміння красоти життя. Дорікання, скарги і т.д. не дуже притаманні українцям. Українці - вольові, у них веселий характер. Взагалі, українці - доброзичливі люди. Тому психологічно можна вважати, що наявність цих чотирьох складових і буде сприяти тому, що наша країна перейде з сотих місць у 50-ті.
 • В Україні часто говорять про «особливу ментальність» жителів Донбасу. Чи справді це так? Чим відмінні мешканці цього регіону від інших? І які саме це відмінності?
  Думаю, що немає разючих відмінностей у ментальності жителів Донбасу. Але є, як я говорив, спрямованість особистості, яка засвідчує їх певну перевагу перед Заходом через участь продуктивних силах суспільства та наявність відповідного економічного статусу. Оце і всі відмінності.
 • Сергей Дмитриевич, добрый день. Я у Вас защищалась. Хочу высказать вам слова благодарности за профессионализм и любовь к психологии. У меня такой вопрос - Вы много лет в профессии, расскажите о самых важных и значимых достижениях института психологии на ваш взгляд?
  Я працюю в інституті давно на посаді заступника директора, а з 1997 року - на посаді директора. За цей час ми відкрили оригінальні лабораторії, оригінальні спеціальності (організаційна і економічна психологія, медична психологія, яка зараз найбільш затребувана). В інституті функціонують дві докторські спецради, наявні шість спеціальностей. Важливим є відкриття кризового центру медико-психологічної допомоги населенню. Ми працюємо як волонтери з учасниками АТО, їх сім"ями і дітьми. Наявність інституту в Національній академії педагогічних наук України зобов"язує нас виконувати основні завдання, моніторинг психологічного стану дітей у прифронтовій зоні. У нас створене відділення реабілітації спільно з Інститутом проблем медицини Академії медичних наук України. Спільно працюють медики, психології, використовується сучасна апаратура, застосовуються сучасні методи діагностики і узалежненої поведінки учасників АТО. Досягнень у нас багато, вони значимі. Але я ххотів би звернути увагу тільки на те, що ми забезпечуємо координацію зусиль психологічної служби ООС та науково-методичний супровід і підготовку керівного складу. Ми вийшли з пропозицією організувати міжвідомчу координаційну раду державних психологічних служб України. Інститутом психології підготовлений проект закону про психологічний захист і психологічну допомогу населенню. Це великий здобуток, оскільки немає в законах саме про психологічну діяльність та захист, та особливо - психологічну реабілітацію учасників АТО.
 • За минувший год в вашу строну звучали обвинения в получении взятки, вам приписывали дворцы и парк дорогих машин? Почему вас пытаются оклеветать? Как думаете, кто за этим стоит и с какой целью действует?
  Звинувачення на мою адресу є несправедливими. Вони виникли через упередженість окремих людей, які своєю заздрістю роблять наклеп, який не вписується у жодні рамки. По-перше, у мене немає дачі - є тільки квартира. Я живу тільки на зарплату і ті винагороди, які отримую як академік та фахівець, який задіяний у науково-педагогічній діяльності. Корінь зла, скоріше за все, полягає в тому, що Інститут психології знаходиться в центрі міста, має хорошу територію і історичну будівлю, на яку поклали око деякі представники, які займаються нерухомістю. Крім того, наш інститут не здає ні в оренду, ні обмінює свої приміщення, а це викликає певну роздратованість та невдоволення певних людей. А також дратує та викликає заздрість посада. Ще слід зазначити, що посада декана медико-психологічного факультету та завідувача кафедрою загальної медичної психології в Національному медичному університеті теж викликає суперечливе неоднозначне ставлення до мене як до особистості та успішного фахівця.
 • Вы, как известный психолог, автор множества книг, ученый – чувствуете поддержку государства? Или наоборот?
  Це питання настільки складне, що мені важко відповісти однозначно. Я поцінований і маю нагороди - я кавалер Ордену "За заслуги", грамоти ВРУ та Кабінету міністрів. Я академік трьох зарубіжних академій, проте в тяжкі хвилини я не зовсім відчував повну підтримку з боку держави. Хоча громадськість і міжнародне співтовариство мене дуже підтримали в питанні про так звані хабарі. У відповідні інстанції були надіслані листи підтримки, в тому числі від президента Світового союзу вчених за мир пана Хегеліна на адресу президента нашої держави.
 • Какое будущее может ждать народ и государство, если его молодежь воспитывается на тех фильмах и музыке, примитивных передачах, которые заполнили сегодняшний телеэфир, компьютерных играх, поражающих своей жестокостью и т.д. (сами видите, какую именно "духовную пищу" безмерно потребляют наши дети)??? Что Вы думаете об этом, и какой выход???
  Наша молодь є хорошою і нормальною зміною, яка буде достойно втілювати в життя ідеї соціальної справедливості, мудрості і чесності. Так, є речі, які не зовсім імпонують, і у фільмах, і у мультфільмах, та й на телебаченні часто-густо трапляються відверті речі, які не сприяють формуванню основних світоглядних уявлень молоді про світ.
 • Скажите, согласны ли Вы со словами о том, что каждый народ имеет именно ту власть и правителя, котoрого действительно заслуживает?
  Так.
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности